Công ty cổ phần tập đoàn Merap

  • Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tập đoàn Merap
  • Tên dự án:Công ty cổ phần tập đoàn Merap
  • Địa chỉ:Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
  • Hạng mục cung cấp:Hệ thống bàn họp.
  • Tiến độ:Đã hoàn thiện
Tư vấn thiết kế
Miễn phí