Lasi

  • Chủ đầu tư:Công ty CPĐT Khoa học kỹ thuật - Lasi
  • Tên dự án:Lasi
  • Địa chỉ:Tòa nhà LASI - 345 Kim Mã – Ngọc Khánh - Ba Đình – Hà Nội
  • Hạng mục cung cấp:Thiết kế phòng Chủ tịch 70m2
  • Tiến độ:Đã hoàn thiện
Tư vấn thiết kế
Miễn phí