Nhà máy Gentherm Greenfield

  • Chủ đầu tư:Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
  • Tên dự án:Nhà máy Gentherm Greenfield
  • Địa chỉ:Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Hạng mục cung cấp:Nội thất cho Khu vực làm việc, Phòng họp, Phòng đào
  • Tiến độ:2,5 tháng
Tư vấn thiết kế
Miễn phí