Tập đoàn Long Giang

  • Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô Thị Long Giang
  • Tên dự án:Tập đoàn Long Giang
  • Địa chỉ:173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hạng mục cung cấp:Nội Thất văn phòng nhập khẩu hạng sang cho văn phòng làm việc mới
  • Tiến độ:Đã hoàn thiện
Tư vấn thiết kế
Miễn phí