Chứng Nhận Thành Viên Hội Đồng Quản lý Rừng Quốc Tế

15/12/2011

SHARE:

CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG QUỐC TẾ

Sản phẩm của PROCE được cấp chứng nhận là thành viên của hội đồng quản lý rừng quốc tế (FSC)

Sản phẩm của PROCE được cấp chứng nhận là thành viên của hội đồng quản lý rừng quốc tế (FSC) với các điều ước như:

– Quản lý rừng phù hợp với môi trường, đảm bảo việc thu hoạch gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ vẫn duy trì được sự đa dạng sinh học cũng như năng suất và hệ sinh thái của rừng.

– Quản lý rừng phù hợp với lợi ích xã hội sẽ giúp cho cả người dân địa phương và toàn xã hội được hưởng lợi ích lâu dài và tăng cường các biện pháp khuyến khích mạnh mẽ tới người dân địa phương để duy trì tài nguyên rừng và tuân thủ kế hoạch quản lý dài hạn.

– Quản lý rừng có tính lợi ích kinh tế đồng nghĩa rằng các hoạt động lâm nghiệp được cơ cấu và quản lý để có đủ lợi nhuận, mà không tạo ra lợi nhuận tài chính tại các chi phí của tài nguyên rừng, hệ sinh thái, hoặc ảnh hưởng đến các cộng đồng.Sự căng thẳng giữa nhu cầu tạo ra đủ lợi nhuận tài chính và những nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp có trách nhiệm có thể được giảm bớt thông qua việc cung cấp giá trị sản phẩm tốt nhất.

Một số hoạt động thân thiện với môi trường của PROCE bao gồm:

– Sử dụng gỗ làm từ những cây cao su được tái trồng lại hoặc gỗ thừa của sản phẩm khác.

– Chúng tôi thúc đẩy việc không khai thác những cây mới để sản xuất sản phẩm.

– Sử dụng tấm xơ ép tuân theo các tiêu chuẩn chặt chẽ JIS A5908 cho các sản phẩm thân thiện với môi trường dựa trên các “Chương trình hành động JIS phát triển môi trường ” được phát triển bởi Uỷ ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản.

– Gắn kết với các tổ chức chứng nhận thứ ba bao gồm các Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO).

– Liên kết với các nhà cung cấp coi việc bảo tồn là một phần quan trọng thể hiện giá trị cốt lõi của họ.

– Sử dụng tối đa vật liệu tái chế cho tất cả các yêu cầu đóng gói, từ các cuộn giấy và thùng giấy tới các xà phòng bảo vệ.

– Máy móc của chúng tôi được trang bị các thiết bị có khả năng loại bỏ bụi và hơi bẩn. Chúng tôi đầu tư vào một hệ thống thu và hủy bụi tích hợp hiện đại để tối thiểu hóa hoặc loại bỏ khí thải không mong muốn do đó cung cấp một môi trường làm việc lành mạnh và bầu không khí trong lành xung quanh.

– Tối thiểu hóa chất thải và chất ô nhiễm từ sản xuất trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi cũng như thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và các phương pháp xử lý chất thải được phê duyệt.

Proce News

SHARE: