Nhà Máy Gentherm Greenfield

  • Chủ đầu tư:Công Ty TNHH Gentherm Việt Nam
  • Tên dự án:Nhà Máy Gentherm Greenfield
  • Địa chỉ:Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
  • Hạng mục cung cấp:Cung cấp hệ thống nội thất văn phòng cho Khu vực làm việc, Phòng họp, Phòng đào tạo
  • Tiến độ:2,5 tháng
Tư vấn thiết kế
Miễn phí
1
Welcome to PROCE