Đại Sứ Quán Brunei Darussalam Tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Brunei Darussalam Tại Việt Nam

18-12-2018
Ngài Trung Tá Zainorin Zainal Abidin – Đại sứ quán Brunei Darussalam tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm nội thất văn phòng do PROCE cung cấp
Phoenix Commodities PVT LTD

Phoenix Commodities PVT LTD

18-12-2018
Ngài Arup Gupta – Giám Đốc Văn Phòng Phoenix Commodities PVT LTD tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm nội thất văn phòng do PROCE cung cấp
Công ty TNHH Cùng Mua

Công ty TNHH Cùng Mua

18-12-2018
Ms. Giao – Giám Đốc Nhóm Mua tại Hà Nội đánh giá cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm nội thất văn phòng do PROCE cung cấp
Nippon Express

Nippon Express

18-12-2018
Mr. Masakazu Shirai – Tổng Giám Đốc Nippon Express đánh giá cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm nội thất văn phòng do PROCE cung cấp
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ ITC

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ ITC

18-12-2018
Ông Nguyễn Quang Sơn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ ITC đánh giá cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm nội thất văn phòng do PROCE cung cấp
Tư vấn thiết kế
Miễn phí
1
Welcome to PROCE