PHỤ KIỆN

Các giải pháp phụ kiện văn phòng do PROCE® cung cấp từ tay đỡ màn hình, ổ điện, khay và ống đi dây diện, khay CPU… là các giải pháp thông minh nhằm giúp cho các văn phòng hạng A trọn vẹn, hoàn hảo.