PLAN là tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 48 quốc gia khác nhau trên toàn Thế Giới, từ Mỹ tới các nước Ả rập và Châu Á. PLAN hoat động chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em và chăm sóc sức khỏe, giáo dục , môi trường… Được thành lập hơn 70 năm trước, PLAN là một trong những tổ chức lớn nhất và lâu đời nhất về tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em. PLAN làm việc với hơn 37,930 cộng đồng mỗi năm và hoạt động độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận.

   Với tiêu chuẩn quốc tế hướng tới việc hợp tác thành công, Bà Phạm Thu Ba - đại diện của tổ chức PLAN và ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư RICO – nhà phân phối thương hiệu PROCE – nội thất văn phòng hạng sang đã ký kết hợp đồng cung cấp nội thất PROCE cho toàn bộ toàn bộ trụ sở chính của PLAN tại Hà Nội và các văn phòng đai diện trên toàn quốc . PROCE muốn hướng tới sự hợp tác lâu dài giữa PLAN và PROCE về các hoạt động xã hội và phi lợi nhuận trong tương lai gần. Được chia sẻ hoạt động xã hội với những suy nghĩ và hành động xuất phát từ “tâm” mình cũng là một trong những mục tiêu mà PROCE – nội thất văn phòng hạng sang đã, đang có mong muốn thực hiện.