The Vuon Coworking Space

  • Chủ đầu tư:Vinalink Media
  • Tên dự án:The Vuon Coworking Space
  • Địa chỉ:Giảng Võ - Hà Nội - Việt Nam
  • Hạng mục cung cấp:Thiết kế Văn phòng Chia sẻ. Diện Tích 1000m2
  • Tiến độ:Đã hoàn thiện
Tư vấn thiết kế
Miễn phí
1
Welcome to PROCE