TỦ TÀI LIỆU

Không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu lưu trữ tài liệu, hệ thống tủ tài liệu văn phòng do PROCE® thiết kế còn tạo nên một không gian đẳng cấp và đồng bộ cho phòng giám đốc, lãnh đạo, bởi sự hài hòa trong màu sắc và điểm nhấn khác biệt trong đường nét thiết kế.