IFI SOLUTION

1. Chủ đầu tư: IFI SOLUTION
2. Tên dự án: IFIS
3. Địa chỉ: Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
4. Hạng mục cung cấp: Tư vấn thiết kế thi công cung cấp nội thất văn phòng làm việc mới
5. Tiến độ: Đang tiến hành

0981.388.806