CMC CORP

1. Chủ đầu tư: CMC CORP
2. Tên dự án: Tư vấn thiết kế dự án văn phòng CMC 
3. Địa chỉ: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Hạng mục cung cấp: Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng 
5. Tiến độ: Hoàn thiện

0981.388.806