Công ty TNHH INGENICO Việt Nam

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ingenico Việt Nam
2. Tên dự án: Thiết kế thi công tổng thể dự án văn phòng Ingenico Việt Nam
3. Địa chỉ: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Hạng mục cung cấp: Tư vấn thiết kế thi công cung cấp nội thất văn phòng làm việc mới
5. Tiến độ: Hoàn thành (2021)

0981.388.806