CÔNG TY TNHH MIDWAY METALS VIỆT NAM

1. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MIDWAY METALS VIỆT NAM
2. Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt nội thất văn phòng Midway Metals Việt Nam
3. Địa chỉ: KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
4. Hạng mục cung cấp: Cung cấp, lắp đặt nội thất văn phòng
5. Tiến độ: Đã hoàn thiện

0981.388.806