Đại sứ quán Singapore

  1. Chủ đầu tư: Đại sứ quán Singapore
  2. Tên dự án: Cải tạo phòng họp đại sứ quán Singapore
  3. Địa chỉ: 41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
  4. Hạng mục cung cấp: Cải tạo và cung cấp nội thất cao cấp cho phòng họp 
  5. Tiến độ: Đã hoàn thành
0981.388.806