SAITEX

1. Chủ đầu tư: SAITEX
2. Tên dự án: Tư vấn thiết kế dự án văn phòng SAITEX
3. Địa chỉ: Việt Nam
4. Hạng mục cung cấp: Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng
5. Tiến độ: Hoàn thiện 

0981.388.806