Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

  • Chủ đầu tư: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
  • Tên dự án: Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
  • Địa chỉ: Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội
  • Hạng mục cung cấp: Thi công và cung cấp Nội Thất văn phòng nhập khẩu hạng sang cho văn phòng làm việc mới
  • Tiến độ: Đã hoàn thiện
0981.388.806