Trung tâm kiểm soát an ninh mạng Quốc Gia

  • Chủ đầu tư: NCSC
  • Tên dự án: Trung tâm kiểm soát an ninh mạng Quốc Gia
  • Địa chỉ: 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hạng mục cung cấp: Nội thất văn phòng 
  • Tiến độ: Đã hoàn thành
0981.388.806