VPBANK SECURITIES

1. Chủ đầu tư: VPBANK SECURITIES
2. Tên dự án: Thiết kế thi công tổng thể dự án văn phòng VPBANK Securities
3. Địa chỉ: Láng Hạ, Hà Nội
4. Hạng mục cung cấp: Tư vấn thiết kế thi công cung cấp nội thất văn phòng làm việc mới
5. Tiến độ: Đã hoàn thành

0981.388.806